Valdemārpils Mūzikas un mākslas skolā audzēkņi muzicē un mākslu rada ar prieku

 

            Mācības skolās jau pamazām virzās uz noslēgumu, līdz ar to varam atskatīties, kas tad paveikts šajā gadā. Valdemārpils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi aktīvi piedalījušies dažādos konkursos un festivālos.

            Mākslas skolas audzēkņi laurus plūca starptautiska mēroga konkursos – Sanija Dzirvinska ieguva Diplomu Starptautiskajā plastiskās mākslas konkursā Francijā, savukārt 46. Internacionālajā Bērnu mākslas konkursā Japānā Maija Anete Betnere izcīnīja sudraba medaļu un Žaklīna Šeja – bronzas medaļu. VII Starptautiskajā glezniecības un grafikas konkursā “Saules krasts - Brīnums” Dāvids Lipenbergs saņēma Atzinību un Diplomu, vēl Diploms arī Paulai Pavlovskai. Savukārt XVI Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Es dzīvoju pie jūras” Atzinību saņēma Samanta Viktorija Krišlauka. Konkursiem veiksmīgi audzēkņus sagatavoja skolotājas Ilze Šelkova un Aija Gūtmane.

            Arī mūzikas jomā mūsu audzēkņi ar labiem panākumiem piedalījās konkursos dažādās specialitātēs. Vispirms 17. janvārī sevi bija jāpierāda kora klases audzēkņiem, kad notika Valsts konkursa izglītības programmā Vokālā mūzika Kora klase otrā kārta. Emīlija Pūpe (pedagogs Ilze Rūsa) ieguva 2.vietu, Agate Everita Betnere (pedagogs Daiga Lakšmane) saņēma Atzinības rakstu, savukārt Daigas Lakšmanes divi audzēkņi Alita Ceraukste un Marats Kuršinskis arī ieguva otrās vietas un tika izvirzīti konkursa trešajai kārtai Rīgā, kur mūsu skolu veiksmīgi pārstāvēja Alita Ceraukste.

            Valsts konkursa II kārta Izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēle Klavierspēle notika 16. februārī Ventspilī. No mūsu skolas piedalījās 8. klavieru klases audzēknis Filips Ēcis (pedagogs – Baiba Petkeviča). Šajā konkursā Filips izcīnīja 3. vietu.

            Savukārt pavasara sākumā spēkus izmēģināja mūsu mūzikas skolas instrumentālie ansambļi - 4. martā notika III Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkurss “Rojas ritmi”. Kameransamblis “Quatro” (Anete Silgale, Krista Girēvica, Dāvids Pūliņš, Pauls Grīnfogels) saņēma Pateicību, bet ansamblis “Piektais vilnis” (Tomass Šeja, Kārlis Alberts Dzenis, Filips Ēcis, Dāvids Pūliņš un Pauls Grīnfogels) izcīnīja 1. vietu jaukto ansambļu grupā. Abus ansambļus konkursam sagatavoja pedagoģe Gunta Vecvagare.

            Vēl martā XII Kurzemes un Žemaitijas reģionu mūzikas skolu sitaminstrumentu un pūšaminstrumentu nodaļu audzēkņu konkursā Saldū mūsu skolu pārstāvēja 3. flautas klases audzēkne Elīna Bērziņa (pedagogs – Ērika Grīva). Elīna konkursā saņēma Pateicības rakstu.

            Par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā paldies jāsaka mūsu skolas atsaucīgajiem un enerģiskajiem pedagogiem, koncertmeistarei Baibai Petkevičai. Paldies audzēkņiem un viņu vecākiem, jo piedalīšanās konkursos ir izturības un emociju pārbaudījums ikvienam no viņiem. Paldies skolas direktorei Ilzei Rūsai par atbalstu un atsaucību, jo pozitīvi uzmundrinājumi un īkšķu turēšana vienmēr palīdz. Cerēsim uz tikpat veiksmīgu nākošo mācību gadu!

.

.


Pievienoja: Maira Indriksone 2017.03.24 10:54