Par mums

Valdemārpils (līdz 1926. gadam Sasmaka) atrodas 16 km uz ziemeļiem no Talsiem, Sasmakas ezera krastā. Tuvējā Dupurkalnā senatnē bijusi kuršu pils un kulta vieta. Vēstures avotos Sasmakas nosaukums minēts jau 1582. gadā, bet pilsēta te sākusi veidoties tikai 19. gs. sākumā.

Sasmaka pārdēvēta par Valdemārpili, godinot tās apkaimē dzimušā tautiskās kustības vadītāja Krišjāņa Valdemāra piemiņu. Valdemārpilī saglabājies bijušās sinagogas un tās palīgēku komplekss, kas tapis laikā no 18. gadsimta līdz 20. gadsimtam.

No 2010. gada Valdemārpils pilsēta un Ārlavas pagasts ietilpst Talsu novada sastāvā.

Talsu novada

Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta prezentāciju

skatīt šeit: 

Prezentacija