Kultūra

 

Valdemārpils, Lubes un Tiņģeres kultūras nams

Vadītāja 

Tālr. 

E-pasts: 

 

Valdemārpils un  Ārlavas, Lubes, Īves pagastu pašdarbnieku kolektīvi

 

VALDEMĀRPILS: 

Amatierteātris  „Atspulgs” 

Valdemārpils izstāžu zālē

Vadītāja: Sigita Līdaka

Tel.:29456410 

                                               .

 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Krišjānis”

Vadītāja: Gunta Kupše

Tel.: 26589456

E-pasta adrese: guntakupse2@inbox.lv

Jau no 1990.gada deju kolektīvs aktīvi darbojas, rūpīgi iestudē jaunas dejas, piedalās visos pilsētas un lielajos novada svētkos. Koncertē arī citos novados, visas Latvijas deju festivālos, un Dziesmu svētkos. „Krišjānis” ir aizsācis tradīciju - katru gadu maijā aicināt draugu kolektīvus uz kopīgu pavasara sadanci.

 .

 

Jauktais koris „AKORDS”

Valdemārpils kultūras nams

Vadītāja: Baiba Pipare

Tel.: 27636085

E-pasta adrese: pipare@inbox.lv 

Jauktais koris „Akords” ir kolektīvs ar vissenāko vēsturi Valdemārpilī, jo darbojas jau kopš 1925.gada. Koris ir piedalījies visos Dziesmu svētkos, ar lielu atbildības sajūtu iestudē repertuāru. Piedalās novada rīkotajās koru skatēs, labprāt atbalsta visus pilsētas veidotos pasākumus un koncertē sadziedāšanās koncertos novada robežās un aiz tām.

.
 

 

 Sieviešu vokālais ansamblis "KAPRĪZE"

 Valdemārpils kultūras nams 

Vadītāja: Ingrīda Gulbe

Valdemārpils pilsētas sieviešu vokālais ansamblis "Kaprīze" savu darbību sāka 2003.gadā. Dziedāt sev un citiem par prieku gan populāras popmūzikas dziesmas, gan latviešu tautas dziesmas. Dziesma ir "Kaprīzes" dalībnieču vaļasprieks un enerģijas avots.

.
 

Senioru vokālais ansamblis „VAKARAVĪKSNE”

Valdemārpils kultūras nams

Vadītāja: Lidija Laua

Tel.: 29967404

E-pasta adrese: nackalnite@inbox.lv

Kolektīva izveidošanās gads ir 2000. Kopš tā pastāvēšanas pirmsākumiem kolektīvs ļoti aktīvi darbojas, koncertē un veido savus koncertus un pasākumus. „Varavīksne” atbalsta visus pilsētas veidotos pasākumus, dzied dievkalpojumā Valdemārpils ev. lut. baznīcā, kuplina svecīšu vakarus un kapusvētkus Valdemārpils kapsētā.

.
 

 Deju grupa "Dzirkstelītes"

Valdemārpils kultūras nams 

Vadītāja: Maira Indriksone

E-pasts: maira.indriksone@talsi.lv, maira.indriksone@inbox.lv

Tel.: 28381814 

Nodarbības: Otrdienās 18.00-20.00, Valdemārpils JIC "Sava vieta" spoguļzālē  

Valdemārpils deju grupa "Dzirkstelītes" izveidota 2016.gada 12.janvārī. Kolektīvs ar savām dejām papildina Valdemārpils pilsētas svētku koncertus, kā arī piedalās koncertos ārpus tās. Gada laikā deju grupa iestudējusi 16 dejas, piedalījusies 15 koncertos - Valdemārpilī, Lubē, Tiņģerē un Pastendē. 

                                                .

 

 TIŅĢERE: 

 Amatierteātris „ĪVE”

Tiņģeres saieta nams

Vadītāja: Vilma Brūna

Tel.: 29538702

E-pasta adrese: vilmabr@inbox.lv

Kolektīvs aktīvi jau darbojas no 1989.gada, katru sezonu savus skatītājus iepriecinot ar jaunu izrādi. Savas izrādes amatierteātra kolektīvs izspēlē ne tikai pagasta ļaudīm, bet labprāt atsaucas uzaicinājumiem gan no kaimiņu pagastiem, gan citiem Latvijas novadiem.  

  .

 

Līnijdeju grupa „TIŅĢERE” 

Tiņģeres saieta nams

Vadītājs: Einars Maurers

Tel: 29628077

Azartiskais un vienmēr atraktīvais līnijdeju kolektīvs pirmoreiz kopā sanāca 2007.gada vasarā. Kolektīvs darbojas radoši un iesaistās kā dažādos pagasta, tā arī novada organizētajos pasākumos. Dejas solis tiek papildināts ar interesantiem tērpiem un pat teatralizētiem iestudējumiem, lai latviešiem neraksturīgos dejas ritmus un soļus darītu tuvākus un saprotamākus skatītājiem.

.

 

Tiņģeres sieviešu vokālais ansamblis

Tiņģeres saieta nams

Vadītāja: Baiba Pipare

Tel.: 26549197

E-pasta adrese: pipare@inbox.lv

Kolektīvs dibināts 1997.gadā. Kolektīva dalībnieces izpilda ne tikai Latvijā zināmu autoru dziesmas, bet repertuāru kuplina arī pašu dalībnieču sacerētās melodijas un dziesmu teksti. Tā tapusi dziesma - veltījums Tiņģerei.

.

 

 

Lietišķās mākslas kolektīvs „TINGA” 

Tiņģeres saieta nams

Vadītāja: Baiba Kalna

Tel.:26324662

Kolektīvs dibināts 2007.gadā, kurā vienkopus pulcējas čaklākās Tiņģeres rokdarbnieces. Darbības laikā apgūtas visdažādākās tehnikas: tamborēšana, šūšana, lakatu aušana, dakšiņtamborēšana, tapošana un pērļošana. Tapusi ne viena vien skaista sega, vairāki desmiti čībiņu, lietas sveces.  Kolektīvs darbojas ļoti radoši un aktīvi, veidojot arī noformējumus dažādiem Tiņģeres saieta nama pasākumiem. Regulāri apskatāmas rokdarbnieču izstādes.

.
 

 

 LUBE: 

Lubes sieviešu vokālais Trio

Lubes tautas nams

Vadītāja: Daiga Lakšmane

Tel.: 26132577

E-pasta adrese: gunta.jursevska@talsi.lv

Lubes sieviešu vokālais trio darbojas no 2006. gada. Kolektīvs izkopis augstu māksliniecisko līmeni, kas atzinīgi novērtēts vokālo ansambļu skatēs. Lubes sieviešu vokālais trio aktīvi koncertē ne tikai savās mājās, bet arī citās Talsu novada kultūras iestādēs.

.
 

Pensionāru klubs „Labākie gadi”

Lubes tautas nams

Vadītāja: Melānija Jansone

Tālr.: 63254148

Pensionāru klubs „Labākie gadi ” dibināts 2001. gadā un nesen nosvinēja 10 gadu jubileju. Kolektīvs darbojas radoši un aktīvi piedalās Lubes pagasta pasākumos, kā arī visos Talsu novada pensionāru klubu rīkotajos sarīkojumos.

 

 

Valdemārpilī, Raiņa ielā 14a,

Bibliotēkas 2.stāvā

darbojas

IZSTĀŽU ZĀLE 


 

 

Mājas lapa tiek pilnveidota! Atvainojamies par nepilnībām informācijā! Par nepilnīgu informāciju lūdzam ziņot sūtot e-pastu: valdtic@inbox.lv vai zvanot 25426323.