14.02.2020. plkst. 19:00 Tiņģeres pilī Masku ballīte bērniem un jauniešiem. Ieejas maksa – maska!!!