Ar jautrību un dziesmām 8.marta vakarā Tiņģeres muižā notika Starptautiskai sieviešu dienai veltīts pasākums “Dāmu manifestācija”, piedaloties AT “Īve” aktieriem un Valdemārpils vokālajam sieviešu ansamblim “Kaprīze”