Estrādes ieskandināšana 22.08.2020.

Š.g. 22.augustā ir iespēja visu dienu pavadīt Tiņģerē, sākot ar radošām aktivitātēm no rīta līdz pat koncertam vakarā Tiņģeres muižas parkā!

Fotografēšanas meistarklase pie fotogrāfes Jekaterinas Karpovas domāta ikvienam, kas vēlas tuvāk iepazīt foto mākslas principus, piedalīties var ikviens, kam ir jebkāda fotografēšanas ierīce – telefons, fotoaparāts u.c.

No plkst. 12:00 visu dienu pie mums ciemosies kalējs Gatis Pīpkalējs (www.smedes.lv), kas ikvienam gribētājam ļaus izkalt īpašo Tiņģeres muižas suvenīrmonētu.

Būs piepūšamā atrakcija bērniem un iestiprināties  varēs vienas dienas tējnīcā pie muižas no plkst. 12:00

Paralēli citām aktivitātēm muižas apkārtnē darbosies Tiņģeres mākslas plenēra “Noskaņu variācijas” dalībnieki, un viņu darbi būs apskatāmi mākslas takā no plkst. 17:00.

Vakars noslēgsies ar ESTRĀDES IESKANDINĀŠANU plkst. 18:30, kad sveiksim pagasta jaundzimušos un jutīsimies “savējie” mūsu estrādē klausoties Jorena Šteinhauera koncertprogrammu “Latiņš. Letiņš. Savējais”.

Gaidām ciemos!