Guntra Grīnberga

Vadītāja

Adrese: Pils, Tiņģere, Talsu novads, LV3261
Tālrunis: 63254059
E-pasts: ivebiblioteka@inbox.lvi.lv

Darba laiks

Pirmdiena 11.00 – 18.00
Otrdiena    11.00 – 18.00
Trešdiena  brīvdiena
Ceturtdiena 11.00 – 18.00
Piektdiena   11.00 – 18.00
Sestdiena     11.00 – 18.00

Bibliotēka piedāvā

 • Pieaugušo mūžizglītības nodrošināšana atbilstoši sabiedrības pieprasījumam
 • Lasītāju apkalpošanu dzīves vietā
 • Grāmatu un citu bibliotēkas izdevumu izsniegšanu uz mājām.
 • TGB elektroniskā kataloga lietošanu talsi.biblioteka.lv/alise/(Talsu reģiona publisko bibliotēku krājumos esošajām grāmatām, audio, video, nošu, karšu, attēlu un citiem izdevumiem)
 • Portālu filmas.lv
 • Palīdzību portāla e- Latvija izmantošanā
 • lv datubāzes izmantošanu
 • lv – Lursoft laikrakstu bibliotēku
 • SBA (starpbibliotēku abonements) pakalpojumus
 • Materiālu kopēšanu, skenēšanu, datorizdrukas- krāsainas un melnbaltas
 • Uzziņu meklēšana
 • Konsultācijas uzziņu meklēšanā
 • Izstādes
 • Literāri izglītojošus pasākumus
 • Novadpētniecības materiālus par Īves pagastu, Tiņģerei un tās ievērojamajiem ļaudīm
 • Bērnu un jauniešu literatūras fondu
 • Bibliotekārās stundas pirmsskolas iestādes audzēkņiem

Bibliotēkas vēsture

Ap 1930. gadu līdz ar Kultūras fonda bibliotēku aizsākumu Latvijā arī Īves pagastā sāk darbu bibliotēkas. Tiņģeres pils telpās atsevišķi ir skolas grāmatu skapis un grāmatu krātuve pagasta iedzīvotājiem. No 1948. gada bibliotēka atrodas Dimzās, no 1984. gada Pagastmājā, bet no 2009. gada bibliotēka atkal darbojas Tiņģeres pilī. 2002. gadā bibliotēkas lasītavai iegādāts pirmais dators, bet 2015. gadā iedzīvotājiem bez maksas pieejami septiņi datori ar interneta pieslēgumu. Bibliotēkā darbojas lasītāju interešu klubs, notiek dažādi pasākumi un izstādes.

1935.gadā Ārlavas pagasta padomes Tiņģeres nodaļai ir muižā ir izvietota bibliotēka, kur uz 1935.gada 1. janvāri atrodas 815 grāmatu eksemplāri, gada laikā fonds papildināts ar 24 grāmatu eksemplāriem. Grāmatas lasītāji saņem bez maksas.

Kopš 2009. gada 1. janvāra bibliotēka atrodas Tiņģeres pilī.

2017. gada nogalē bibliotēkas krājumā ir 9347 iespieddarbi.

Bibliotēkā iedzīvotājiem pieejama pieaugušo literatūras nodaļa ar plašu grāmatu fondu un bērnu literatūras nodaļa.

Bibliotēkā darbojas interešu klubs „Līdzi laikam.”.

Īves bibliotēkas sniegtie maksas pakalpojumi un tarifi

Pakalpojuma veids Daudzums Cena
Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 formāta 1 melnbalta lappuse 0,07 €
A4 formāta 1 krāsaina lappuse atkarībā no procentuālā pārklājuma 0,43 – 1,42 €
Datorizdruka A 4 formāta 1 melnbalta lappuse 0,14 €
A 4 formāta 1 krāsaina lappuse atkarībā no procentuālā pārklājuma 0,28 – 1,42 €
Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls 0,14

2020. gadā pieejamie periodiskie izdevumi

Laikraksti

 • Talsu vēstis
 • Ievas padomu avīze
 • Tautas veselības avīze
 • Diena, Latvijas avīze un Neatkarīgā rīta avīze lasāmas elektroniski

Žurnāli

 • Ievas stāsti
 • Ievas veselība
 • Ieva
 • Ievas māja
 • Privātā dzīve
 • Citāda pasaule
 • Nezināmā vēsture
 • Patiesā dzīve
 • Mājas viesis
 • Dārza pasaule
 • Kas jauns
 • Planētas noslēpumi
 • Ko ārsti tev nestāsta
 • Ir
 • Ilustrētā pasaules vēsture
 • Lilit
 • Leģendas
 • OK
 • Santa
 • Sestdiena
 • UNA
 • Vakara Ziņas
 • Noslēpumi un fakti
 • Pavards
 • Likums un taisnība
 • 100 labi padomi
 • Veselība
 • Praktiskais latvietis
 • Lauku avīzes tematiskās avīzes
 • Veselības programma
 • Tautas veselības avīze
 • Ievas padomu avīze
 • Talsu vēstis