Baiba Kalna

Vadītāja

Nodarbības notiek:
Otrdienās no plkst. 14.00 līdz 19.00
Tiņģeres pils lietišķās mākslas kolektīva telpās

Tinga

Kolektīvs dibināts 2008. gada septembrī Tiņģeres Saieta nama telpās, sākotnēji kolektīvā darbojās 5 dalībnieces un kolektīva vadītāja Veronika Šlaudere. Darbības laikā apgūtas visdažādākās tehnikas: tamborēšana, šūšana, lakatu aušana, dakšiņtamborēšana, tapošana un pērļošana u.c. rokdarbu tehnikas.

Šobrīd kolektīvā darbojas 10 dalībnieces, kolektīvu kopš 2015. gada septembra vada māksliniece Baiba Kalna. Kolektīva dalībnieces apgūst gan tradicionālās prasmes, gan seko līdzi jaunumiem rokdarbu darināšanā gan Latvijā, gan citviet pasaulē.

Kolektīvs veido tematiskas atskaites izstādes par paveikto, piedalās pasākumos pagastā, izstādēs Talsu novadā un ārpus tā (Ventspils, Dundaga).