Tiņģeres muižas lietišķās mākslas kolektīvs “Tinga” ar savu darbu izstādi “Vaļasprieka lidojums” ciemojas Cīravā. Mūsu kolektīva pārstāves laipni uzņēma Cīravas bibliotēkas vadītāja Anita Tuleiko un Cīravas čaklās rokdarbnieces.

Foto: A.Tuleiko