Tiņģeres pilī un parkā 20.07. plkst. 14:00 notiks pirmais cikla “Muižas ļaužu laika kavēkļi” pasākums “19.gadsimta muižu kultūra, spēles un izklaides”, kas ietver stāstījumu par senajām spēlēm un spēļu spēlēšanu. Pasākumu organizē Īves pagasta attīstības biedrība “Tiņģernieks”. Projektu atbalstījis Kurzemes plānošanas reģions un VKKF