Valdemārpils un Lubes kultūras nams

Sigita Līdaka

Vadītāja

Adrese: Raiņa iela 14a, Valdemārpils
Tālrunis: 25437222
E-pasts: sigita.lidaka@talsi.lv

Pasākumu organizatore Lubē

Liene Fridrihsone

Tālrunis: 26602812
E-pasts: lienefridrihsone@inbox.lv

Kultūras nama mērķi un uzdevumi

Īstenot valsts kultūrpolitiku Valdemārpils pilsētas un Ārlavas, Lubes un Tiņģeres pagastos. Nodrošināt Dziesmu un Deju svētku tradīciju saglabāšanu un tālāk nodošanas procesu. Nodrošināt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un mērķtiecīgu tā izmantošanu veicinot tautas mākslas procesu daudzveidību un nepārtrauktību. Veidot vidi mākslinieciskās jaunrades attīstībai un mūžizglītības procesam; veidot daudzveidīgu un kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas piedāvājumu visu paaudžu iedzīvotājiem.