Andris Grīnbergs

Pārvaldes vadītājs

Tālrunis: 26514956
E-pasts: andris.grinbergs@talsi.lv

Aija Jansone

Sekretāre

Tālrunis:  63232350
E-pasts: lube.parvalde@talsi.lv

E-pasts: aija.jansone@talsi.lv

Vilnis Sproģis

Remontstrādnieks

(papildus veic kapu teritorijas uzrauga pienākumus)

Tālrunis:  29483159
E-pasts: lube.parvalde@talsi.lv

Alīna Helde

Lubes bibliotēkas vadītāja

Tālrunis: 63232351
E-pasts: alina.helde@talsi.lv