Melānija Jansone

Vadītāja
Tālrunis: 63254148

Valdemārpils, Lubes un Tiņģeres kultūras nams-  Lubes kultūras nams

Pensionāru klubs „Labākie gadi ” dibināts 2001. gadā un nesen nosvinēja 10 gadu jubileju. Kolektīvs darbojas radoši un aktīvi piedalās Lubes pagasta pasākumos, kā arī visos Talsu novada pensionāru klubu rīkotajos sarīkojumos.