Melānija Jansone-Leja

Vadītāja
Tālrunis: 27811338

Struktūrvienība: Valdemārpils un Lubes kultūras nams

Adrese: Lubes kultūras nams, “Sniedzes”, Anuži, Lubes pagasts

Pensionāru klubs „Labākie gadi ” dibināts 2001. gadā un nesen nosvinēja 10 gadu jubileju. Kolektīvs darbojas radoši un aktīvi piedalās Lubes pagasta pasākumos, kā arī visos Talsu novada pensionāru klubu rīkotajos sarīkojumos.