01.08.2020. plkst. 21.00 Maģiskais sajūtu vakars Lūrmaņu klintī