03.06.2022. plkst. 22.00 Valdemārpilī Dupurkalna estrādē DJ GLO