16.04.2022. plkst. 11.00 Lieldienu jampadracis Dupurkalnā, Valdemārpilī