18.09.2021. no 10.00 līdz 13.00 zirgu izjādes Valdemārpilī