18.09.2021. plkst. 12.00 Izrāde “Kāzas”

18.09.2021. plkst. 12.00 Izrāde “Kāzas” pie izstāžu zāles Raiņa ielā 14a, Valdemārpilī