24.09.2021. plkst.11.00 Lubezerē grāmatu un prese apmaiņa