26.11.2021. plkst. 11.00 notiks grāmatu apmaiņa Lubezerē!