Bērnu darbu izstādes “Mūzika mākslā” un “Maskas – Meteņos”

15.02.23.-15.03.23

Valdemārpils Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā

Apskatāmas Sabiles Mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastiskās nodaļas bērnu darbu izstādes “Mūzika mākslā” un “Maskas – Meteņos”.