Dokumentu iesniegšana Talsu novada pašvaldībai

Iedzīvotāji dokumentus Talsu novada pašvaldībai var iesniegt:
1)ievietojot tos pie pašvaldības ārdurvīm (Kareivju ielā 7, Talsos) gan pie 1., gan pie 2.korpusa novietotajā pastkastē (pie 1.korpusa, pie apsarga ir novietots galds ar izprintētajām papīra veidlapām);
2)nosūtot pa pastu – Talsu novada pašvaldībai, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu nov., LV-3201;
3)nosūtot uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi pasts@talsi.lv (ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu);
4)izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, portālā nepieciešams  autentificēties ar internetbankas autentifikācijas līdzekli (pielikumā iesnieguma iesniegšanas instrukcija) un pievienot Wordā aizpildītu iesnieguma veidlapu. Iesniegumu veidlapas ir pieejamas –
5)ievietojot tos pārvaldes pastkastītē (Raiņa ielā 16, Valdemārpilī) (Raiņa ielas 16, Valdemārpilī, koridorā ir novietots galds ar izprintētajām papīra veidlapām);

https://talsunovads.lv/dokumenti/?document-type%5B%5D=iesniegumu-veidlapas&s

Pašvaldības darbinieku kontaktinformācija pieejama-

https://talsunovads.lv/kontakti/