Dupurkalna estrādē Valdemārpilī 22.08.2020. plkst.19.00 Buks un Arta Buķele ar koncertprogrammu “Rīts”