Iedzīvotāju ievērībai!

Laika periodā no 09.11.2020. līdz brīdim, kamēr ir spēkā Ministru kabineta rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Talsu novada pašvaldības 2020.gada 8.novembra Rīkojumu Nr.4-1e/365,izmaiņas Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes darba organizācijā.

Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde aicina iedzīvotājus iespēju robežās steidzamos jautājumus risināt attālināti, izmantojot iespēju sazināties ar darbiniekiem e-pastos vai telefoniski.

Darbinieku kontaktinformācija ir pieejama uzņēmuma tīmekļvietnē www.valdemarpils.lv .

Pārvaldes vadītājs – 63237730,  andris.grinbergs@talsi.lv

Sekretāre – 63291100, 26179959, valdemarpils.parvalde@talsi.lv

Grāmatvede, kasiere – 63237728, valdemarpils.parvale@talsi.lv

Iedzīvotāji ir aicināti izmantot iespēju iesniegumus un citus dokumentus iesūtīt elektroniski e-pastā valdemarpils.parvalde@talsi.lv vai ievietot iesniegumus pastkastē.

Iedzīvotāju pieņemšana notiek pēc iepriekšēja pieraksta.

Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes kase slēgta.

Aicinām izturēties atbildīgi pret savu un apkārtējo veselību!