Iedzīvotāju ievērībai!

  1. martā Ministru kabinets Latvijā izsludināja ārkārtas situāciju līdz 14. aprīlim, lai mazinātu korona vīrusa Covid-19 izplatīšanās riska faktorus. Izmaiņas Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes darba organizācijā.

Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde aicina iedzīvotājus iespēju robežās steidzamos jautājumus risināt attālināti, izmantojot iespēju sazināties ar darbiniekiem e-pastos vai telefoniski.

Darbinieku kontaktinformācija ir pieejama uzņēmuma tīmekļvietnē www.valdemarpils.lv .

Pārvaldes vadītājs – 63237730, 26514956, andris.grinbergs@talsi.lv

Sekretāre – 63291100, 26179959, valdemarpils.parvalde@talsi.lv

Grāmatvede, kasiere – 63237728, valdemarpils.parvale@talsi.lv

Speciālists komunālos jautājumos – 63237732, 25726165, valdemarpils.parvalde@talsi.lv

Iedzīvotāji ir aicināti izmantot iespēju iesniegumus un citus dokumentus iesūtīt elektroniski e-pastā valdemarpils.parvalde@talsi.lv

Aicinām izturēties atbildīgi pret savu un apkārtējo veselību!