Informācija iedzīvotājiem!

2021. gada 11. oktobrī Ministru kabinets Latvijā izsludināja ārkārtas situāciju līdz 2022. gada 11. janvārim, lai mazinātu korona vīrusa Covid-19 izplatīšanās riska faktorus. Izmaiņas Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes darba organizācijā.

Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde aicina iedzīvotājus iespēju robežās steidzamos jautājumus risināt attālināti, izmantojot iespēju sazināties ar darbiniekiem e-pastos vai telefoniski, iesniegumus ievietot pastkastē vai iesniegt elektroniski valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv (e-iesniegums iestādei).

Darbinieku kontaktinformācija ir pieejama uzņēmuma tīmekļvietnē www.valdemarpils.lv.

Pārvaldes vadītājs – 63237730, 26514956, andris.grinbergs@talsi.lv

Sekretāre – 63291100, 27896818, valdemarpils.parvalde@talsi.lv

Grāmatvede, kasiere – 63237728, valdemarpils.parvale@talsi.lv

 NĪ speciāliste, – 28310622, ieva.krontale@talsi.lv

Klātienes apkalpošana pieejama tikai “zaļajā režīmā” – uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai antigēna testu, kas nav vecāks par 72 stundām.

Aicinām izturēties atbildīgi pret savu un apkārtējo veselību!