Kontaktinformācija

Liene Fridrihsone

Vadītāja

Adrese: Talsu iela 2, Valdemārpils, LV-3260
Tālrunis: 27842992
E-pasts: liene.fridrihsone@talsi.lv

Twitter: @jicsavavieta
Facebook:  @jicsavavieta

Darba laiks

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 12.00 līdz 20.00,

Piektdienās no plkst. 11.00 līdz 19.00

Atvērts apmeklētājiem – pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 20.00, piektdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 19.00 .

Par JIC ``Sava vieta``

Centrs savu darbu uzsāka 2007. gada 28. septembrī ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas projekta atbalstu. Kopš dibināšanas jauniešu centrs savu darbību attīsta ar projektu piesaisti, neatlaidīgu darbošanos, radošām idejām un aktīviem jauniešiem. Centrs ir pašvaldības iestāde un tās mērķis ir veicināt pašvaldības jauniešu iniciatīvas, viņu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Centrā darbojas „Jauniešu padomes”, kas piedalās iestādes darba organizācijā, pasākumu un aktivitāšu organizēšanā un pārstāv jauniešu centru citu rīkotajos pasākumos, aktivitātēs, akcijās un konkursos. Centram ir izveidota sava animācijas filmiņa par pirmā gadā paveikto.

Jauniešu centra mērķauditorija ir jaunieši no 13 līdz 25 gadiem, taču netiek liegta iespēja to apmeklēt arī jaunākiem dalībniekiem (jaunākam apmeklētājam 6 gadi).

Iestādes galvenie virzieni: Jauniešu iniciatīvas, brīvā laika lietderīga izmantošana, informācija un radošas aktivitātes.

Moto: Paša spēkiem!