Kapu svētki Ārlavas pagasta kapsētās.

9.augustā plkst. 14.30 Ārlavas evaņģēliski luteriskajā baznīcā visām draudzes kapsētām notiks apvienots kapusvētku dievkalpojums.
Lūgums savlaicīgi pieteikt aizlūgumus, zvanot mācītājam Mārcim Zeifertam pa mobilo tālruni 29145305.
Aicinām šajā dienā apmeklēt apvienoto kapusvētku dievkalpojumu baznīcā un sakopt piederīgo kapu vietas Lubes, Nogales, Amuļu, Mārgciema, Dižgales,
Dūmciema, Frītagu, Silciema un Ārlavas kapsētās.