Kapu svētki Valdemārpilī, Ārlavas pagastā un Ķurbē 2022. gadā

  • 21. augustā plkst. 16.00 Valdemārpils pilsētas kapsētā.
  • 28. augustā plkst. 14.30 Ārlavas evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks apvienotais dievkalpojums Lubes, Nogales, Amuļu, Mārkciema, Dižgales, Dūmciema, Frītagu, Silciema un Ārlavas kapsētām.
  • 6. augustā plkst.12.00 kapu svētku svētbrīdis Ķurbes kapos.