Andris Grīnbergs

Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājs

Tālrunis: 63237730, 26514956
E-pasts: andris.grinbergs@talsi.lv

Zanda Blumberga

Sekretāre

Tālrunis: 63291100
E-pasts: zanda.blumberga@talsi.lv

Māra Fridrihsone

Vecākā grāmatvede

Tālrunis: 63237728
E-pasts: mara.fridrihsone@talsi.lv

Biruta Blumberga

Kasiere

Tālrunis: 63237728
E-pasts: biruta.blumberga@talsi.lv
Kases darba laiks:
Pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00
Otrdienās, ceturtdienās no plkst. 13.00-17.00

Gunārs Indriksons

Speciālists komunālos jautājumos
Tālrunis: 63237732, 25726165

Vija Tenisa

Kapu teritorijas pārzine
Tālrunis 26374540