Adrese

Raiņa ielā 16, Valdemārpilī

Tālrunis

632 91100

27896818

Pārvaldes e-pasts

valdemarpils.parvalde@talsi.lv

Pārvaldes darba laiks

Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00
Otrdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00
Piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

Norēķinu rekvizīti

Talsu novada pašvaldība
Reģ.Nr.90009113532
Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201
AS „SEB banka”, kods: UNLALV2X
Konts: LV49UNLA0028700130033

Andris Grīnbergs

Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājs

Tālrunis: 26514956
E-pasts: andris.grinbergs@talsi.lv

Zanda Blumberga

Lietvede

Tālrunis: 63291100, 27896818
E-pasts: zanda.blumberga@talsi.lv

Māra Fridrihsone

Grāmatvede

Tālrunis: 63237728
E-pasts: mara.fridrihsone@talsi.lv

Aija Jansone

Kasieres p.i.

Tālrunis: 63237728
E-pasts: aija.jansone@talsi.lv
Kases darba laiks:

Pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00

Otrdienās, ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00

Vija Tenisa

Kapu teritorijas pārzinis.
Tālrunis 26374540, 27896818