Ziņas par Ārlavas draudzi ir senākas par Talsu draudzi. Pirmās rakstiskās liecības par baznīcu ir no 1383.gada. Koka baznīca celta 17.gs. otrajā pusē, un 1728.gadā tā kopā ar mācītājmuižu vēl atradās labā stāvoklī. Toties 1777.gadā visa baznīca ir sabrukšanas stāvoklī. Apkārtējie muižu īpašnieki un patroni lemj par jaunas baznīcas celtniecību. Darbus pie mūra baznīcas pabeidza 1793.gadā. Pašreizējo neogotisko izskatu baznīca iegūst pēc 1862./1863. gada pārbūves. Ārlavas baznīca ir lielākā lauku baznīca Talsu novadā. Te kristīts un iesvētīts K.Valdemārs.

Adrese: Ārlavas pagasts, Talsu novads;

Arlavas Lut bazn