Tās stumbra apkārtmērs celma augstumā (30 cm virs zemes) bija sasniedzis 8,8, m, bet sakarā ar dobuma trupi apkārtmērs samazinājās līdz 8 m.

Sasmakas Elku liepu kopš XX gs. septiņdesmitajiem gadiem uzskata par vienu no dižākajām, resnākajām un populārākajām liepām Latvijā un Baltijā. Iespaidīgais koks aug Sasmakas (Valdemārpils nosaukums līdz 1926. gadam) parkā pretī Sasmakas muižai Sasmakas ezera krastā. Uzskata, ka Elku liepa ir 250 – 400 gadu veca, tikpat cik Kurzemes hercogiste.

Adrese: Liepu iela 19, Valdemārpils, Talsu novads;

Elku Liepa