Sigita Līdaka

Režisore

Valdemārpils, Lubes un Tiņģeres kultūras nams
Tālrunis: 29456410
E-pasts : sigita.lidaka@talsi.lv

“Mēs iepazīstam pasauli caur to, kas esam paši, un, iepazīstot pasauli, atklājam paši sevi.”Karels Čapeks

Valdemārpils amatierteātris “Atpulgs” darbojas kopš 2015.gada februāra. Teātris ar labiem rezultātiem ir startējis gan novada, gan reģiona skatēs. Iestudētās izrādes: A.Grīniece “Liepas pie baznīcas”, P.Putniņš “Ar būdu uz baznīcu”, Ā.Alunāns “Pašu audzināts”. Ir iestudēti ļoti daudz viencēlieni un skeči. Kolektīvs piedalās arī kultūras nama rīkotajos pasākumos ar uzvedumiem Lieldienās, Līgo, Ziemassvētkos u.c. pasākumos.

Kolektīvam mēģinājumi notiek trešdienās no 19.00 Lubes kultūras nama zālē.

Atspulgs