Bibliotēkas darbinieki

Līga Kārkle

Vadītāja p.i.

E-pasts: bibliovaldemarpils@inbox.lv

Dace Lasmane

Bibliotekāre

Līga Bērziņa

Bērnu literatūras nodaļas vadītāja
E-pasts: vbb-ka@inbox.lv

Kontakti

Adrese: Raiņa iela 14a, Valdemārpils, Talsu novads, LV-3260
Tālrunis: 63276634
E-pasts: bibliovaldemarpils@inbox.lv

Darba laiks

Pirmdiena   10.00 – 18.00
Otrdiena      10.00 – 18.00
Trešdiena    10.00 – 18.00
Ceturtdiena 10.00 – 18.00
Piektdiena   10.00 – 18.00
Sestdiena – 10.00-13.00 (līdz 01.05.2022.)
Svētdiena – slēgts

Darba laiks bērnu literatūras nodaļā

Pirmdiena    09.00 – 17.00
Otrdiena       09.00 – 17.00
Trešdiena    09.00 – 17.00
Ceturtdiena  09.00 – 17.00
Piektdiena    09.00 – 17.00
Sestdiena – 10.00-13.00 (līdz 01.05.2022.)
Svētdiena – slēgts

Bibliotēkā darbojas

 • Bērnu literatūras nodaļa
 • Sabiedriskais interneta pieejas punkts, bezvadu internets /WIFI/
 • Dāmu klubs “Skārleta”
 • Rokdarbu pulciņš
 • Lasītāju klubs

Bibliotēka piedāvā

 • Grāmatu un citu bibliotēkas izdevumu izsniegšanu uz mājām.
 • Autorizācijas datu saņemšanu grāmatu elektroniskai rezervēšanai un termiņa pagarināšanai.
 • TGB elektroniskā kataloga lietošanu www.talsi.biblioteka.lv/alise/ (Talsu reģiona publisko bibliotēku krājumos esošajām grāmatām, audio, video, nošu, karšu, attēlu un citiem izdevumiem)
 • Portālu www.filmas .lv
 • E- bibliotēku.
 • Letonika.lv datubāzes attālināto pieeju ar bibliotēkas piešķirto paroli.
 • News.lv –  Lursoft laikrakstu bibliotēku.
 • SBA (starpbibliotēku abonements) pakalpojumus.
 • Materiālu kopēšanu, skenēšanu.
 • Uzziņu meklēšana.
 • Konsultācijas uzziņu meklēšanā.
 • Izstādes.
 • Literāri izglītojošus pasākumus.
 • Novadpētniecības materiālus par Valdemārpili un Ārlavas pagastu.
 • Bērnu un jauniešu literatūras fondu.
 • Bibliotekārās stundas skolēniem.
 • Ekskursijas.
 • Grāmatu un prese izdevumu apmaiņa Lubezeres izsniegšanas punktā katra mēneša pēdējā piektdienā.

Valdemārpils bibliotēkas vēsture

1928. gadā dibināta Valdemārpils pilsētas brīv bibliotēka.  No 1937.gada Valdemārpils pilsētas bibliotēka. 1935. gadā  Valdemārpilī Lielā ielā 14 darbojās Alberta Kundziņa privātbibliotēka Par Valdemārpils bibliotēkas dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1945. gads un tās pirmais vadītājs bija Valdemārs Puķe. Taču bibliotēkas aizsākumi  ir meklējami senāk, kad 1941. gada 16. janvārī apvienojas Ārlavas pagasta un Valdemārpils pilsētas bibliotēka, kuras pārzinis esot bijis A.Rozenbergs. 1955.gadā  sāk atsevišķi darboties Valdemārpils bērnu bibliotēka. Par bibliotēkas vadītāju strādā Anna Darbiniece.

Līdz 1987. gadam Valdemārpils pilsētas bibliotēka un Valdemārpils bērnu bibliotēka  atradās Lielā ielā 4. No 1987. gada bibliotēkas pārcēlās uz telpām Lielā ielā 14, bet 2008. gadā bibliotēkas tiek apvienotas un  darbu sāk renovētās telpās Raiņa ielā 14a.

Valdemārpils bibliotēkas sniegtie maksas pakalpojumi un tarifi

Valdemārpils bibliotēkas sniegtie maksas pakalpojumi un tarifi

/ Apstiprināti Talsu novada domes sēdē 11.04.2019., lēmums Nr. 279, protokols Nr.8,  punkts 14./

 

 

Pakalpojuma veids Daudzums Mērvienība Cena EUR
Iespieddarbu un citu

dokumentu kopēšana

A4 formāta 1 melnbalta  

1 gab

0,07
A3 formāta 1 melnbalta 1 gab 0,14
A4 formāta 1 krāsaina 1 gab 0,48
A3 formāta 1 krāsaina 1 gab 0,96
Datorizdruka A4 formāta 1 melnbalta 1 gab 0,14
A4 formāta 1 krāsaina 1 gab 0,48
A3 formāta 1 melnbalta 1 gab 0,14
A3 formāta 1 krāsaina 1 gab 0,96
Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls  

1 gab

0,07

2022. gadā abonētie un pieejamie periodikas izdevumi

Pieaugušo lasītavā

Laikraksti:

 • Talsu Vēstis (reģionālais laikraksts, iznāk 2 reizes nedēļā)
 • Latvijas Avīze (laikraksts iznāk 5 reizes nedēļā)

Žurnāli:

 • Mājas Viesis
 • Praktiskais Latvietis
 • Padoms Rokā
 • 100 Labi Padomi + speciālizlaidumi
 • 100 Labi Padomi PAR VESELĪBU
 • Praktiskie Rokdarbi + pielikumi
 • Dārza Pasaule
 • Patiesā Dzīve
 • Ieva
 • Ievas Dārzs
 • Ievas Stāsti
 • Ievas Veselība
 • Lauku Māja
 • Una
 • Annas Psiholoģija
 • Ilustrētā Pasaules Vēsture
 • Nezināmā Vēsture
 • Ilustrētā Zinātne
 • Planētas noslēpumi
 • Leģendas
 • Klubs
 • Citādā Pasaule
 • Privātā Dzīve

Bērnu literatūras nodaļā

Žurnāli:

 • Spicīte
 • Ucipuci
 • Baltais Valis
 • Avene
 • Ilustrētā Junioriem
 • Pūcīte
 • Donalds Daks
 • LOL Suprise
 • Ķepu patruļa
 • Vāģi
 • Hot Whels

Papildinformācija

Žurnālus izsniedz uz mājām – lasīšanas termiņš 1 nedēļa.

Valdemārpils bibliotēka piedāvā

Tiem, kam ir grūtības apmeklēt bibliotēku, iespējams pieteikt grāmatu piegādi mājās Valdemārpils pilsētā
Tālrunis: 63276634