Bibliotēkas darbinieki

Ieva Jaunupe

Vadītāja

Līga Kārkle, Dace Lasmane

Bibliotekāres

Līga Bērziņa

Bērnu literatūras nodaļas vadītāja
E-pasts: vbb-ka@inbox.lv

Kontakti

Adrese: Raiņa iela 14a, Valdemārpils, Talsu novads, LV-3260
Tālrunis: 63276634, 26176434, 26625219
E-pasts: bibliovaldemarpils@inbox.lv

Darba laiks

Pirmdiena   10.00 – 18.00
Otrdiena      10.00 – 18.00
Trešdiena    10.00 – 18.00
Ceturtdiena 10.00 – 18.00
Piektdiena   10.00 – 18.00
Sestdiena – slēgts
Svētdiena – slēgts

Darba laiks bērnu literatūras nodaļā

Pirmdiena    9.00 – 17.00
Otrdiena       9.00 – 17.00
Trešdiena     9.00 – 17.00
Ceturtdiena  9.00 – 17.00
Piektdiena    9.00 – 17.00
Sestdiena – slēgts
Svētdiena – slēgts

Bibliotēkā darbojas

 • Bērnu literatūras nodaļa
 • Sabiedriskais interneta pieejas punkts, bezvadu internets /WIFI/
 • Dāmu klubs “Skārleta”
 • Rokdarbu pulciņš
 • Lasītāju klubs

Bibliotēka piedāvā

 • Grāmatu un citu bibliotēkas izdevumu izsniegšanu uz mājām.
 • Autorizācijas datu saņemšanu grāmatu elektroniskai rezervēšanai un termiņa pagarināšanai.
 • TGB elektroniskā kataloga lietošanu www.talsi.biblioteka.lv/alise/ (Talsu reģiona publisko bibliotēku krājumos esošajām grāmatām, audio, video, nošu, karšu, attēlu un citiem izdevumiem)
 • Portālu www.filmas .lv
 • E- bibliotēku.
 • Letonika.lv datubāzes attālināto pieeju ar bibliotēkas piešķirto paroli.
 • News.lv –  Lursoft laikrakstu bibliotēku.
 • SBA (starpbibliotēku abonements) pakalpojumus.
 • Materiālu kopēšanu, skenēšanu.
 • Uzziņu meklēšana.
 • Konsultācijas uzziņu meklēšanā.
 • Izstādes.
 • Literāri izglītojošus pasākumus.
 • Novadpētniecības materiālus par Valdemārpili un Ārlavas pagastu.
 • Bērnu un jauniešu literatūras fondu.
 • Bibliotekārās stundas skolēniem.
 • Ekskursijas.
 • Grāmatu un prese izdevumu apmaiņa Lubezeres izsniegšanas punktā katra mēneša pēdējā piektdienā.

Valdemārpils bibliotēkas vēsture

1928. gadā dibināta Valdemārpils pilsētas brīv bibliotēka.  No 1937.gada Valdemārpils pilsētas bibliotēka. 1935. gadā  Valdemārpilī Lielā ielā 14 darbojās Alberta Kundziņa privātbibliotēka Par Valdemārpils bibliotēkas dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1945. gads un tās pirmais vadītājs bija Valdemārs Puķe. Taču bibliotēkas aizsākumi  ir meklējami senāk, kad 1941. gada 16. janvārī apvienojas Ārlavas pagasta un Valdemārpils pilsētas bibliotēka, kuras pārzinis esot bijis A.Rozenbergs. 1955.gadā  sāk atsevišķi darboties Valdemārpils bērnu bibliotēka. Par bibliotēkas vadītāju strādā Anna Darbiniece.

Līdz 1987. gadam Valdemārpils pilsētas bibliotēka un Valdemārpils bērnu bibliotēka  atradās Lielā ielā 4. No 1987. gada bibliotēkas pārcēlās uz telpām Lielā ielā 14, bet 2008. gadā bibliotēkas tiek apvienotas un  darbu sāk renovētās telpās Raiņa ielā 14a.

Valdemārpils bibliotēkas sniegtie maksas pakalpojumi un tarifi

Valdemārpils bibliotēkas sniegtie maksas pakalpojumi un tarifi

/ Apstiprināti Talsu novada domes sēdē 11.04.2019., lēmums Nr. 279, protokols Nr.8,  punkts 14./

 

 

Pakalpojuma veids Daudzums Mērvienība Cena EUR
Iespieddarbu un citu

dokumentu kopēšana

A4 formāta 1 melnbalta  

1 gab

0,07
A3 formāta 1 melnbalta 1 gab 0,14
A4 formāta 1 krāsaina 1 gab 0,48
A3 formāta 1 krāsaina 1 gab 0,96
Datorizdruka A4 formāta 1 melnbalta 1 gab 0,14
A4 formāta 1 krāsaina 1 gab 0,48
A3 formāta 1 melnbalta 1 gab 0,14
A3 formāta 1 krāsaina 1 gab 0,96
Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls  

1 gab

0,07

2020. gadā abonētie un pieejamie periodikas izdevumi

Pieaugušo lasītavā

Laikraksti:

 • Talsu Vēstis (reģionālais laikraksts, iznāk 2 reizes nedēļā)
 • Latvijas Avīze (laikraksts iznāk 5 reizes nedēļā)
 • Ievas Padomu Avīze (laikraksts iznāk 4 reizes mēnesī)

Žurnāli:

 • Citādā Pasaule
 • Dārza Pasaule
 • Ieva
 • Ievas Dārzs
 • Ievas Stāsti
 • Ievas Veselība
 • Ilustrētā Zinātne
 • Ilustrētā Pasaules Vēsture
 • Kā Būt Laimīgai
 • Klubs
 • Lauku Māja
 • Leģendas
 • Mājas Viesis
 • Padoms Rokā
 • Patiesā Dzīve
 • Planētas Noslēpumi
 • Praktiskais Latvietis
 • Praktiskie Rokdarbi
 • Privātā Dzīve
 • Santa
 • 100 Labi Padomi
 • 100 labi Padomi PAR VESELĪBU
 • Una

Bērnu literatūras nodaļā

Žurnāli:

 • Astes
 • Avenīte
 • Ilustrētā Junioriem
 • Kā tas strādā
 • Lego
 • Lielais Detektīvs
 • Paw Patrol
 • Peppa Pig
 • Spicīte
 • Vāģi

Papildinformācija

Žurnālus izsniedz uz mājām – lasīšanas termiņš 1 nedēļa.

Valdemārpils bibliotēka piedāvā

Tiem, kam ir grūtības apmeklēt bibliotēku, iespējams pieteikt grāmatu piegādi mājās Valdemārpils pilsētā
Tālrunis: 63276634

Bezmaksas apmācības datora pamatprasmēs
Bibliotēkas darba laikā no 10.00 līdz 18.00