Pa staram, stariņam saulīte nāca,
Pa staram, stariņam saulīti vācu,
Tikai vajag saulīti glabāt,
Tev būs labi, un viņai vēl labāk.

Daiga Feldmane

Vadītāja

Valdemārpils PII „SAULSTARIŅŠ”
Adrese: Jaunā iela 1a, Valdemārpils, LV-3260
Tālrunis: +371 28059232
e-pasts: valdemarpilspiisaulstarins@talsi.lv

Valdemārpils PII „SAULSTARIŅŠ” savus mazos „saules zaķīšus” sāka sildīt 1952. gada oktobrī. Bērnudārzs vēl šodien silda 114 „zaķēnus”, vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem, kuri izvietojušies 6 grupās. „Saulstariņu” apmeklē bērni arī no kaimiņu pagastiem. PII „SAULSTARIŅŠ” strādā pēc licenzētas pirmsskolas izglītības programmas, kuras uzdevums ir vispusīgi attīstīt bērnus un sagatavot viņus mācībām skolai.

PII Saulstarins