Lidija Laua

Kolektīva vadītāja

Valdemārpils, Lubes un Tiņģeres kultūras nams
Tālrunis: 29967404

Kolektīva izveidošanās gads ir 2000. Kopš tā pastāvēšanas pirmsākumiem kolektīvs ļoti aktīvi darbojas, koncertē un veido savus koncertus un pasākumus. „Varavīksne” atbalsta visus pilsētas veidotos pasākumus, pat spēlē teātri pilsētas pasākumos,  dzied dievkalpojumā Valdemārpils ev. lut. baznīcā, kuplina svecīšu vakarus un kapusvētkus Valdemārpils kapsētā.

Varaviksne