Andris Dzenis

Direktors

Adrese: Skolas iela 3, Valdemārpils, Talsu novads, LV – 3260
Kontakti: Skolas direktors, sekretāre – tālr. 63291102
E-pasts: valdemarpils.vidusskola@talsi.lv

Plašāka informācija par Valdemārpils vidusskolu pieejama mājaslapā http://www.valdemarpilsvsk.lv