16.04.2022. plkst.11.00 Lieldienu Jampadracis Dupurkalnā, Valdemārpilī!