16.04.2022. plkst. 11.00 Lieldienu Jampadracis Dupurkalnā, Valdemārpilī!