Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde izsludina konkursu uz Tūrisma informācijas centra tūrisma organizatora amatu 

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde izsludina konkursu uz Tūrisma informācijas centra tūrisma organizatora amatu

(profesijas kods 3339 42)

Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde aicina darbā Tūrisma informācijas centra tūrisma organizatoru.

Prasības pretendentiem (-ēm):

– valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;

– otrā līmeņa (vai augstāka) profesionālā augstākā izglītība tūrisma nozarē vai citā darba pienākumiem  atbilstošā jomā, vai vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, priekšroka izglītībai tūrisma jomā;

– vēlama pieredze darbā tūrisma jomā un vēlama pieredze darbā pašvaldībā;

– pieredze darbā ar tūrisma attīstības stratēģisko vadību un jaunu tūrisma pakalpojumu izstrādē;

– iemaņas klientu apkalpošanā;

– divu svešvalodu zināšanas sarunvalodas līmenī (angļu, vācu, krievu);

– zināšanas par Valdemārpili un apkārtnes tūrisma piedāvājumu;

– zināšanas un izpratne par mārketinga aktivitātēm tūrisma nozarē;

– teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;

– prasme strādāt ar informācijas tehnoloģijām un darboties sociālajos medijos;

– spēja prezentēt un argumentēt savu viedokli;

– spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību.

 

Galvenie amata pienākumi:

– klientu apkalpošana Valdemārpils Tūrisma informācijas centrā;

-Talsu novada tūrisma piedāvājuma, Talsu novada pašvaldības un Valdemārpils Tūrisma informācijas centra atpazīstamības veicināšana;

– tūrisma pasākumu organizēšana un mārketinga aktivitāšu nodrošināšana (tūrisma materiālu sagatavošana, darbs ar mājas lapu un sociālajiem medijiem, dalība izstādēs, suvenīru klāsta plānošana);

– sadarbības veicināšana tūrisma jomā;

– tūrisma informācijas apkopošana, jaunu tūrisma piedāvājumu un maršrutu veidošana.

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • dzīves apraksts (CV);
  • motivācijas vēstule;
  • prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas;
  • redzējumu par Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes struktūrvienības Tūrisma informācijas centra tūrisma organizatora darba organizāciju normatīvajos aktos un pārvaldes nolikumā noteikto funkciju izpildei un priekšlikumiem brīvprātīgo iniciatīvu izpildei (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas);
  • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
  • pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, kas apgūtas pēdējo 3 gadu laikā, atsauksmes vai rekomendācijas.

 

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde, adrese: Raiņa ielā 16 Valdemārpilī, Talsu novadā, LV-3260, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldē, darba laikā no plkst. 08:00 līdz plkst.17:00; uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes struktūrvienības Tūrisma informācijas centra tūrisma organizatora amatu”, vai iesūtīt e-pastā valdemarpils.parvalde@talsi.lv ar norādi „Konkursam uz Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes struktūrvienības Tūrisma informācijas centra tūrisma organizatora amatu” .

 

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2022. gada 20. septembra  plkst. 17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

Atalgojums no 952 EUR līdz 1190 EUR

 

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Personas datu apstrādes pārzinis ir Talsu novada pašvaldība Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde, Raiņa  iela 16, Valdemārpils, Talsu novads, LV-3260, tālruņa numurs 63291100.