17. jūlijā Valdemārpils pilsētas svētki “Durvis uz……” programma