Izstāde – Nu atnesa mūs` māsiņa savus baltus galdautiņus!

MAIJĀ  APSKATĀMA IZSTĀDE VALDEMĀRPILS TŪRISMA CENTRA

 UN VALDEMĀRPILS BIBLIOTĒKAS LOGOS.