Kapu svētki

15. AUGUSTĀ PLKST. 16.00 – VALDEMĀRPILS PILSĒTAS KAPOS
8. AUGUSTĀ PLKST. 14.30  – Ārlavas evaņģēliski luteriskajā baznīcā visām draudzes kapsētām notiks apvienots kapusvētku dievkalpojums. 
Lūgums savlaicīgi pieteikt aizlūgumus, zvanot mācītājam Mārcim Zeifertam pa mob. 29145305. 
Aicinām šajā dienā apmeklēt apvienoto kapusvētku dievkalpojumu baznīcā un sakopt piederīgo atdusas vietas
Lubes, Nogales, Amuļu, Mārgciema, Dižgales, Dūmciema, Frītagu, Silciema un Ārlavas kapsētās.